Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Museus vaticans

La pàgina web de la Ciutat del Vaticà presenta una sèrie de novetats que permeten donar una visió on-line dels múltiples tresors artístics que hi ha en aquella Ciutat-Estat. Cal destacar sobretot els apartats dedicats als museus vaticans:
Museu gregorià egipci
Museu gregorià etrusc
Capella Sixtina
Estances d’en Rafael
Pinacoteca
Museu missioner-etnològic
En cadascun d’aquest apartats, hi figuren les fitxes descriptives de les obres i la seva representació on-line amb un zoom que permet visualitzar múltiples detalls.

També cal esmentar que, fa pocs dies, s’han obert, al públic en general, els arxius secrets vaticans que contenen una gran quantitat de documents que ara ja es poden consultar on-line. En aquest cas, de moment, només es poden consultar en italià i en anglès.
home en r7 c13CSN Qu

1 comentari

  1. Maria Francesca Ferrer

    Es tracta d’una interessantíssima visita als Museus Vaticans. Podem entrar a les sales i veure-hi les obres exposades. És imprescindible per estudiar els frescos de Miquel Àngel de la Capella Sixtina.

Deixa un comentari