Una de les divisions de The Mc Graw Hill Companies, dedicada a la publicació de llibres pels ensenyaments superiors i anomenada Mc Graw Hill Higher Education, presenta de forma gratuïta una sèrie d’animacions sobre diferents aspectes que es tracten en les matèries de Biologia i Biologia Humana de batxillerat i primers cursos universitaris.Totes elles estan comentades tant en àudio com en text en anglès, i això les fa encara més interessants ja que crec és una bona forma d’anar acostumant a l’alumnat en la utilització de la llengua anglesa en les matèries científiques.

Podeu consultar el llistat de totes les animacions disponibles, de les quals he seleccionat les següents com a més apropiades per a estudiants de batxillerat:

Lisosomes

Bomba de sodi-potassi

Endocitosi i exocitosi

Regulació enzimàtica

Inhibició enzimàtica

Cadena de transport electrònic i síntesi d’ATP

Fotofosforilació cíclica i acíclica

Transport electrònic i síntesi d’ATP durant la fotosíntesi

Mitosi i citocinesi

Replicació bidireccional de l’ADN

Forqueta de replicació de l’ADN

Experiment d’en Meselson i Stahl

Addició de nulceòtids durant la replicació de l’ADN

Biosíntesi de proteïnes

Control de l’expressió genètica als eucariotes

Control del cicle cel·lular

Replicació del virus de la SIDA

Tractament del virus de la SIDA

Cicle vital del Plasmodium causant de la malària

Comparació de mitosi i meiosi

Transmissió sinàptica

Potencial de membrana i potencial d’acció

Propagació del potencial d’acció

Funcionament de les unions neuromusculars

Espermatogènesi

STUBLOGS Xarxa i Pissarra