Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Formulació química orgànica

José Carlos Alonso Quevedo, professor de Física i Química de l’IES Ricardo Mela (Vigo) ha publicat una pàgina web (Formulación de Química Orgánica), que tracta de la formulació química orgànica a nivell d’ESO i de Batxillerat. Crec que és tan útil com la que el mateix professor dedica a la formulació de química inorgànica i, com en aquest cas, és aconsellable fer primer una ullada a la pàgina d’introducció, i després ja es poden consultar les pàgines dedicades als apartats més concrets com són:

Conceptes previs

Tipus de funcions orgàniques

Alcans

Alquens

Alquins

Hidrocarburs cíclics

Hidrocarburs aromàtics

Halogenurs d’alquil

Alcohols

Fenols

Èters

Aldehids

Cetones

Àcids carboxílics

Èsters

Amines

Amides

Nitrocompostos

Nitrils

Recopilació d’exercicis

Models moleculars

Taula periòdica

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

2 comentaris

  1. aurora danes valeri

    avisar-vos que l’adrea de la pgina ha canviat. Quan hi entres ja t’ho diu.

  2. Joan Estany

    Gràcies Aurora per avisar. Ara ja està actualitzat.

Deixa un comentari