La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) posa a disposició dels estudiants de Batxillerat una nova eina pels ensenyaments de Química com és una Taula periòdica del elements químics amb animacions que es poden visualitzar amb Flash, i que permet treballar els següents apartats:

Evolució de la Taula periòdica (orígens, llei de les Triades, el cargol tel·lúric, llei de les Octaves, Meyer i Mendeleiev, els gasos nobles, el nombre atòmic, la taula avui)

Estructura electrònica (orbitals atòmics, configuració electrònica)

Espectroscòpia (espectres)

Taules (històrica, estats d’agregació, famílies, estructura cristal·lina, caràcter metàl·lic, preparació industrial, toxicitat)

Propietats físiques (massa atòmica, volum atòmic, densitat, duresa)

Propietats tèrmiques (punt de fusió, punt d’ebullició)

Radis (radi atòmic, radi iònic, radi covalent)

Ionització (afinitat electrònica, 1a energia d’ionització, 2a energia d’ionització, 3a energia d’ionització)

Propietats elèctriques (conductivitat elèctrica)

Propietats electròniques (electronegativitat, polaritzabilitat)

Propietats termodinàmiques (entalpia d’atomització, entalpia de fusió, entalpia de vaporització, calor específica, conductivitat tèrmica)

Test

Entreteniments (taula periòdica muda, element i símbol, element i nº atòmic, memòria, lògica)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra