Encara que la majoria d’estudiants que volen cursar estudis universitaris es matriculen en algun centre de la Comunitat autònoma en la que resideixen, també hi ha casos en que sigui per manca de places, d’oferta de determinades titulacions o per desplaçaments familiars, la matrícula s’ha de fer en Facultats o Escoles d’una altra Comunitat. Per tant, és interessant, conèixer totes les Universitats que hi ha a l’estat espanyol, i això és el que ens permet fer la "Guía de Universidades" publicada per CONSUMER.es EROSKI, i en la que podem trobar informació de les 73 universitats (tant públiques com privades) que actualment estan reconegudes pel Ministeri d’Educació i Ciència. Les dades que inclou estan actualitzades, ja que el seu recull s’ha fet des de febrer fins a setembre d’aquest any 2006. Entre els diferents apartats de que consta, voldria destacar els següents:

Com està actualment la universitat (breu repàs a la situació actual comparant les públiques i les privades, la massificació, el cost de la matrícula,…)

Què cal tenir en compte per escollir universitat (s’analitzen factors com les pràctiques, sortides laborals, les infrastructures, l’ús de les noves tecnologies, …)

Recull de titulacions (relació i explicació de totes les Diplomatures i Llicenciatures i els centres en els quals es poden cursar)

Recull d’universitats (comentari de totes i cadascuna de les universitats ordenades per Comunitats autònomes)

Quina universitat és millor (buscador que permet saber quines són les millors universitats segons quin sigui el concepte analitzat)

Troba la teva universitat ideal (buscador per trobar la universitat que més convingui a les necessitats personals)

STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra