Ja fa dos anys vaig comentar alguns materials útils pel professorat de Ciències pel món contemporani, i avui us voldria presentar una aplicació anomenada “Acércate a la Ciencia: enfermedades emergentes”, que ha estat publicada pel “Instituto de Tecnologías Educativas” del Ministeri d’Educació, i realitzada per un equip de professionals de l’empresa Ambientech.

Considero que pot ser un material útil per l’apartat de malalties infeccioses que figura en la programació d’aquesta assignatura del Batxillerat, ja que desenvolupa uns continguts educatius sobre l’atac víric o bacterià al cos humà, l’actuació del sistema immunitari enfront dels microbis, la transmissió de les malalties infeccioses, els mecanismes d’acció de les vacunes,…, i també hi podeu trobar un glossari dels diferents termes científics i mèdics relacionats amb aquestes malalties.

ambientech ite