Un dels països en els que es dóna més importància a la Geologia aplicada és Xile, ja que així s’intenta aprofitar de manera més racional l’explotació dels recursos miners. És per això que considero interessant consultar els “Apuntes de Geología General” que han publicat els professors Wolfgang Griem i Susanne Griem-Klee, del Departament de Geologia de la Universitat d’Atacama. En ells hi podeu trobar una sèrie de gràfics i animacions que complementen les explicacions, i que poden ser útils pels ensenyaments de Ciències de la Terra i medi ambient i de Geologia, tenint en compte que els seus destinataris són a nivell de primer curs universitari. Els apunts estan estructurats en els 13 capítols següents:

Introducció

L’univers, la Terra, Sismologia

Mineralogia

El cicle geològic

Les roques ígnies

Les roques sedimentàries

Les roques metamòrfiques

Tectònica de plaques

Geologia històrica

Geologia regional d’Atacama (Xile)

Estratrigrafia. Confecció de talls i mapes geològics

Geologia estructural

L’atmosfera

Geologia econòmica

geologia-generalapunts-xile.gif    geologia-atacama.jpg    apunts-geologiaatacama.jpg