En Manuel Ortega Moreno, que és professor de l’IES d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, és el responsable de las pàgina-web “formació i orientació laboral“, en la qual presenta una sèrie de materials molt útils per l’ensenyament d’aquesta matèria en els Cicles Formatius de Grau Superior. Per poder visualitzar-los, heu d’anar a la columna de l’esquerra i obrir el menú de FOL. GRAU SUPERIOR que us permetrà accedir a diferents Apunts, Materials de Suport, Exercicis i supòsits, …

Del mateix autor també podem consultar els “Materials curriculars per a la FOL“, que van ser publicats per la Universitat Rovira i Virgili com a recull de materials complementaris i útils per l’àrea de Formació i Orientació Laboral. Entre ells, es poden destacar els següents apartats:

Laboral (apunts i quadres resum, exercicis i casos pràctics, …)

Orientació per a la recerca de feina (autoconeixement, el currículum vitae, l’entrevista de selecció, les proves de selecció, …)

Economia (presentació en power point d’alguns conceptes elementals)

ies-cambrils.gif urv.gif