En el BOE del dia d’avui (BOE 156 del 01-07-2006) es publica una Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, per la qual es convoquen beques i ajudes de caràcter general pel curs acadèmic 2006-2007,destinades als alumnes de nivells postobligatoris no universitaris (és a dir, que cursin Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior, …), i per a universitaris (excepte pels estudis de Doctorat) que cursin els estudis a la seva Comunitat Autònoma de residència. Si llegiu atentament l’ordre en qüestió, veureu que hi ha ajudes per les despeses de matrícula, desplaçaments, residència,… i, com sempre, estan en funció dels ingressos familiars i hi ha un termini de sol·licitud (31 d’octubre de 2006), i cal complimentar un imprès que es pot adquirir en els estancs, o es pot obtenir a través de la pàgina web del Ministeri. Crec prou interessant fixar-se en que, les beques, es poden sol·licitar tant per part d’alumnes de centres públics com de centres privats.

També en el mateix BOE 156 del 01-07-2006, es publica una altra Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia, per la qual es convoquen beques de mobilitat pels alumnes universitaris que, en el curs 2006-2007, cursin estudis fora de la seva Comunitat Autònoma de residència.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra