Segons publica el Boletín Oficial del Estado en la seva edició del dia d’avui, el Ministeri d’Educació i Ciència ha convocat beques i ajudes a l’estudi per a persones que vulguin cursar estudis de nivells postobligatoris, és a dir, de Cicles Formatius (tant de Grau Mitjà com de Grau Superior), de Batxillerat, d’Universitat, etc…, durant el curs acadèmic 2007-2008.

Voldria remarcar que les beques són de diferents tipus i, per tant, es poden demanar ajudes tant per la matricula com per material escolar, transport, residència,… i les poden sol·licitar tant les persones matriculades en centres públics com les que vulguin estudiar en centres privats.

Concretament, apareixen publicades les 2 convocatòries següents:

Beques i/o ajudes per a persones que vulguin cursar estudis postobligatoris dins de la seva Comunitat Autònoma

Beques i/o ajudes per a persones que vulguin cursar estudis postobligatoris fora de la seva Comunitat Autònoma (beques de mobilitat)

logo_boe.gif

escudo_mec1.gif