En la seva reunió del dia d’avui, el Govern de la Generalitat de Catalunya, ha adoptat una sèrie d’acords entre els quals cal destacar el referent als preus de les universitats públiques pel pròxim curs 2007-2008.

Segons aquest acord, els preus experimenten un augment del 3,7% respecte als del curs 2006-2007, i com sempre varien en funció del tipus més o menys pràctic dels ensenyaments impartits.

Així podreu comprovar, llegint aquest acord, com hi ha 4 graus de preus diferents segons els quals cada crèdit costa el següent:

 

       – 10,05€ (estudis bàsicament de lletres i humanístics com ara  Història, Dret, Filosofia, Humanitats, etc.)

      –10,34€(estudis de Facultats d’estudis socials i empresarials com ara Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Periodisme, Psicologia, Geografia, etc.)

      – 14,23€ (estudis de ciències pures i de tipus tècnic com ara Matemàtiques, Física, Enginyeries tècniques, Comunicació audiovisual, etc.)

      – 14,60€ (estudis amb alt grau d’experimentació com ara Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Enginyeries superiors, Química, etc.)

govern.jpg

gene.gif