Com a resultat de la cooperació entre el Ministeri de Cultura, les Biblioteques Públiques de l’Estat, i altres institucions autonòmiques i locals, s’ha pogut culminar un procés de digitalització de múltiples diaris, revistes i publicacions diverses, que van ser editades des del segle XVIII fins el segle XX i que, en molts casos, són exemplars únics i de difícil accés. El resultat és la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica, que inclou gairebé quatre milions de pàgines corresponents a unes 2000 capçaleres de publicacions de temàtica molt diversa: religiosa, obrerista, monàrquica, republicana, mèdica, humorística, literària,… Les persones que esteu interessades en consultar alguna d’aquestes publicacions podeu fer-ho mitjançant diferents tipus de cerca:

cerca per Comunitat autònoma de publicació

cerca per llistat de títols

cerca per dates de publicació

bibliot-virt-premsa-hist.gif       ministeriocultura.gif