Des de fa alguns dies, el portal del Departament d’Educació, ha posat en marxa un nou espai anomenat Estudiar a Catalunya 2008-2009, que ofereix una informació detallada sobre els diversos estudis als que es pot accedir després de l’educació secundària (ESO), així com també dels diferents centres (tant públics com privats) on es poden cursar aquests ensenyaments post-obligatoris. Per tal de trobar els centres on es pot estudiar, podeu consultar l’oferta educativa per comarques on hi ha els diferents instituts i col·legis de tot Catalunya, però en el cas de les persones que us interessin els centres situats a la ciutat de Barcelona i comarca del Barcelonès per cursar Batxillerat, així com la informació general sobre ensenyaments concrets, ja podeu consultar-ho en els enllaços que us poso tot seguit:

Batxillerat LOE (és el nou Batxillerat, comenta a impartir-se el pròxim curs). Les seves modalitats són: Arts, Humanitats i ciències socials, Ciències i Tecnologia.

 

Batxillerat LOGSE (a extingir, el pròxim curs només s’admet la matrícula per segon). Les seves modalitats són: Arts, Humanitats i ciències socials, Ciències de la naturalesa i de la salut, Tecnologia.

 

Formació professional: Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i Cicles Formatius de Grau superior (CFGS).

 

Programes de qualificació professional inicial (fins ara s’anomenaven Programes de garantia social o PGS)

 

Opcions educatives complementàries: Formació de persones adultes, Cursos ocupacionals, …

 

Ensenyaments artístics

 

Ensenyaments d’esports

 

Ensenyaments d’idiomes

estudiar-a-catalunya-2008-2009.jpg     oferta-educativa-per-comparques.jpg