El Ministeri de Cultura ha presentat avui la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic, que permet consultar una gran quantitat de documents (més de 650.000 a finals d’aquest any 2007) que han estat digitalitzats i per tant es reprodueixen íntegrament. La consulta es pot fer mitjançant una recerca senzilla o amb una recerca avançada, i en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol així com també en anglès. En tots els casos la recerca es pot fer indicant només el nom de l’autor, el títol, l’any o època de publicació,…, i quan s’arriba al document, s’obre una fitxa amb l’explicació del mateix, i clicant a “Objetos digitales” es poden visualitzar (o bé descarregar i guardar-los en el propi ordenador) cadascun dels fulls dels que consta i en diferents augments que permeten observar tot tipus de detalls.

poblet.jpg bi-lioteca-virtual-del-patrimoni-bibliografic.jpg ministeriocultura.gif