La pàgina web del “Departamento de Formación y Orientación Laboral” del portal educatiu de la Regió de Múrcia (Educarm), presenta una sèrie de documents amb fitxers i exercicis sobre diferents apartats de la temàtica laboral, i que poden ser útils per la matèria de FOL que s’imparteix en els Cicles Formatius. Encara que n’hi ha uns quants més, crec que els més interessants són els documents següents:

Exercicis sobre el FOGASA (obra de Carmen Mellado)

El contracte de treball i les seves modalitats (de Nerea Eizaguirre)

Exercicis sobre nòmines (fets per Rafael Rivas)

Documents laborals (elaborats per Joaquín Colomé)

Casos pràctics d’aplicació de la reforma laboral (facilitats per Emprendedores)

educarm.jpg