Per tal d’augmentar l’accés dels estudiants a les TIC, les famílies amb fills en edat escolar podran demanar préstecs sense interessos per comprar ordinadors amb accés a Internet. És una iniciativa del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que compta amb l’ajuda i el finançament d’alguns Bancs i Caixes d’estalvis. Així es pot facilitar la implantació general de les TIC a l’ensenyament a nivell de tot l’Estat. En moments com l’actual en que hi ha una bona dosi de desconfiança vers l’activitat dels polítics, cal aplaudir iniciatives com aquesta que demostren com, de quan en quan, també saben estar en contacte amb la realitat i comprometre’s amb el futur. La iniciativa s’anomena Hogares conectados i forma part del Programa Internet en el aula del plan Avanza.