Com que ben aviat l’ensenyament d’algunes matèries s’impartirà en anglès, crec interessant que el professorat vagi recopilant informació al respecte i, per això, us vull comentar els dos cursets que, sobre alguns aspectes matemàtics, té publicats a la xarxa David E. Joyce que és professor del Departament de Mathematics and Computer Science de la Clark University (Worcester,MA,USA).
Aquests cursets estan estructurats en diferents apartats, en els que s’expliquen de forma breu els conceptes teòrics i es proposen alguns exercicis amb les corresponents solucions. Per si els voleu consultar, són els següents:
Curset de trigonometria: mesurament dels angles, sinus, cosinus, tangents, triangles rectangles, funcions trigonomètriques, lleis de sinus i cosinus, …
Curset de nombres complexos: equacions quadràtiques i cúbiques, teorema fonamental de l’àlgebra, el nombre i, el pla complex, valor absolut, multiplicació de nombres complexos, angles i coordenades polars, STUBLOGS Xarxa i Pissarra, …