Una de les eines que permeten ensenyar i entendre millor algunes episodis de la història, és la cartografia entesa com un medi entre la imatge i el text. Per això crec prou interessant comentar un portal (escrit en francès) anomenat Atlas-historique.net, i que està dedicat a l’estudi de la història del món contemporani (des de l’any 1815 fins l’actualitat) mitjançant la cartografia. És obra de Guillaume Balavoine enginyer i cartògraf, que actualment està assignat al servei d’infografia del diari “Le Monde”. L’autor divideix aquest portal en quatre períodes, de cadascun dels quals s’ofereixen diversos mapes comentats (155 en total):

–         Primer (1815-1914: nacionalitats i imperialismes) des de la caiguda del règim napoleònic (any 1815) fins l’atemptat de Sarajevo l’any 1914.

–         Segon (1914-1945: guerres i totalitarismes) dedicat als conflictes mundials del segle XX.

–         Tercer (1945-1989: els dos blocs) tracta de l’enfrontament entre blocs (guerra freda) durant la segona meitat del segle XX.

–         Quart (1989-2002: història de l’actualitat) des de la caiguda del mur de Berlín (any 1989) fins els dies actuals.

Cal destacar també uns apartats dedicats a la bibliografia i enllaços al món de la cartografia, així com una cartoteca de 63 mapes muts, en format pdf, que poden ser prou útils per treballar a classe.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra