Per tal de donar a conéixer, a l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, les activitats d’investigació científica que es desenvolupen en els seus laboratoris, la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, presenta l’activitat Ciència Oberta al Barri amb un seguit de conferències de divulgació cièntífica que tindran lloc els propers dies 8 i 10 de maig per la tarda. Cada conferència es pot complementar amb una visita optativa al laboratori de Microscòpia Òptica Avançada (CCiT-UB).

Les persones interessades heu d’omplir el corresponent formulari d’inscripció el més aviat possible, ja que el nombre de persones que hi podran assistir és de només 30 a cada conferència i de tan sols 10 a les visites optatives al laboratori.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra