La Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ja ha fet públiques les dates dels períodes de preinscripció i matrícula a les Universitats públiques de Catalunya pel curs 2012-2013, de tal manera que els terminis de la Preinscripció universitària 2012 queden establerts de la següent manera:

–       Convocatòria de juny: del 5 de juny al 3 de juliol (ambdós inclosos).

–       Convocatòria de setembre: del 21 al 25 de setembre (ambdós inclosos).

Els resultats del procés de preinscripció i, per tant, la corresponent assignació de places es podran consultar per Internet a través del portal accesnet (des del qual ja s’hauran fet també els tràmits de les PAU i la preinscripció), i està previst que aquests resultats es facin públics els següents dies:

Convocatòria de juny

1a assignació: 12 de juliol.

2a assignació: 26 de juliol.

1a reassignació: 14 de setembre.

Posteriors reassignacions: cada 15 dies, a partir del 14 de setembre i fins a finals d’octubre.

Convocatòria de setembre

Assignació: 28 de setembre.

En qualsevol cas es recomana als estudiants que s’informin del resultat de les successives assignacions per aquest portal accesnet, sense esperar la recepció de cap altra notificació.

Un cop assignada una plaça a la universitat, els estudiants s’han de matricular en el centre on hagin d’iniciar els seus estudis, i és molt important recordar que els estudiants que no es matriculin en les dates que els corresponen perdran la plaça.

Cal tenir present que respecte a les assignacions de places de la convocatòria de juny es poden donar diverses situacions que, de forma resumida,  són les següents:

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant.

1a assignació de places (12 de juliol)

Situació 1: Estudiant assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 16 al 20 de juliol. Si no es matricula en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència

Aquest estudiant ha de triar entre dues opcions:

Acceptar com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva.

 • El tràmit Assignació definitiva s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals), entre els dies 13 i 17 de juliol.
 • L’estudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.
 • Aquesta assignació definitiva es publicarà a https://accesnet.gencat.cat el 18 de juliol.
 • L’estudiant haurà de matricular-se el 20 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada.

Esperar a la segona assignació de places (26 de juliol) per intentar millorar la seva assignació.

 • L’estudiant que vulgui esperar a la segona assignació de places no ha de fer cap tràmit i la seva assignació definitiva sortirà publicada el 26 de juliol.
 • Si espera a la segona assignació, l’estudiant només es podrà trobar en una d’aquestes dues situacions:
  • Manté la mateixa preferència que ja tenia assignada.
  • Millora la seva assignació.
 • En cap cas la nova plaça assignada correspondrà a preferències posteriors.
 • Per exemple, si a la primera assignació de places (12 de juliol) un estudiant té assignada la 3a preferència, en la segona assignació (26 de juliol) o bé continuarà assignat a la 3a preferència o bé a alguna preferència anterior (la 1a o la 2a), però mai no se li assignaran preferències posteriors (de la 4a a la 8a).

Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència

Aquest estudiant ha d’esperar a la segona assignació de places (26 de juliol).

 

Segona assignació de places (26 de juliol)

La segona assignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 26 de juliol a https://accesnet.gencat.cat. Tots els estudiants assignats s’hauran de matricular del 27 al 31 de juliol. Els estudiants que no es matriculin en aquestes dates perdran la plaça assignada.

A continuació s’especifiquen les tres situacions en què es pot trobar un estudiant. També podeu consultar el quadre resum de dates i tràmits d’aquesta assignació.

Situació 1Estudiant assignat en 1a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 27 al 31 de juliol. L’estudiant que no es matriculi en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

El procés de preinscripció d’aquest estudiant ha finalitzat.

Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferència

Ha de matricular-se en el centre assignat del 27 al 31 de juliolL’estudiant que no es matriculi en aquestes dates perdrà la plaça assignada.

Novetat de la preinscripció de 2012: Aquest estudiant, tot i estar matriculat, ha de decidir si es queda definitivament amb la preferència assignada o vol continuar en el procés de reassignació de places per intentar millorar la seva assignació.

 • Si l’estudiant vol quedar-se definitivament amb la preferència assignada, s’ha de matricular i no ha de fer cap altre tràmit. L’estudiant ha de ser conscient que, en aquest cas, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.
 • Si l’estudiant vol seguir en el procés de preinscripció per veure si millora la seva assignació, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places.
  • Aquest tràmit s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 26 de juliol i el 10 de setembre.
  • Aquest tràmit també el pot fer un estudiant que finalment ha decidit no matricular-se, però aquest estudiant ha de ser conscient que ha perdut la plaça assignada.
  • La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 14 de setembre.
Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferència
Aquest estudiant ha de decidir si vol continuar en el procés de preinscripció per poder obtenir una assignació o bé si vol que el seu procés de preinscripció finalitzi.
 • Si l’estudiant vol continuar en el procés de preinscripció, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places. Aquest tràmit s’ha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals) entre el 26 de juliol i el 10 de setembre. La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el dia 14 de setembre.
 • Si no fa cap tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

  Primera reassignació de places (14 de setembre)

L’estudiant que entre el 26 de juliol i el 10 de setembre hagi fet el tràmit Continuar en el procés de reassignació de places, tant si ja està matriculat, com si no es va matricular o no havia estat assignat, haurà de consultar la pàgina web https://accesnet.gencat.cat per comprovar si:

 • Ha millorat la seva assignació.
 • Està assignat en alguna de les preferències que havia sol·licitat, en el cas que no estigués assignat en cap preferència.
Si ha millorat la seva assignació o bé està assignat per primera vegada en una de les preferències sol·licitades, haurà de matricular-se en el centre assignat el dia 17 de setembre.
També podeu consultar el quadre resum de dates i tràmits d’aquesta assignació.
L’estudiant haurà de consultar les reassignacions següents per comprovar si la seva situació ha canviat.

 

Respecte als terminis de la matrícula universitatria pel curs 2012-2013 han quedat establerts de la manera següent:

Convocatòria de juny:

–       Assignats en primera preferència: del 16 al 20 de juliol.

–       Matrícula de la segona assignació: del 27 al 31 de juliol.

–       Matrícula de reassignacions: 2 dies després de la publicació per Internet.

Convocatòria de setembre:

–       Assignats: de l’1 al 3 d’octubre.

–       Matrícula de reassignacions: 2 dies després de la publicació per Internet.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra