El “Instituto de la Mujer” del Ministeri de Treball i Afers Socials té una pàgina web anomenada “Complejo virtual para empresarias”, en el qual hi ha una sèrie de pavellons i equipaments virtuals per tal d’estimular l’activitat empresarial de les dones. Després de consultar la informació general del complex, es pot entrar a l’aula virtual en la que s’ofereixen cursos on-line a usuàries prèviament inscrites (el registre és gratuït), però sobretot voldria destacar els equipaments següents:

Pavellons empresarials permanents: mostra d’empreses de diferents sectors creades i dirigides per dones emprenedores (agroalimentació, artesania, comerç, indústria, innovació, noves tecnologies, comunicació, turisme i oci,…)

Pavellons institucionals: amb enllaços a institucions relacionades (a nivell europeu, estatal, autonòmic, …)

Pavelló d’organitzacions empresarials: també amb enllaços a les organitzacions de dones empresàries a nivell europeu, estatal, autonòmic, local,…

Biblioteca: amb diferents seccions de documentació (bonificacions per la contractació de dones, novetats legislatives sobre la dona,…), publicacions (estan en format pdf i es poden descarregar fàcilment), llibres electrònics (també de descàrrega fàcil i gratuïta), documents empresarials (contractació, tipus de contractes, estatuts socials,…), diccionaris empresarials (economia, fiscal, Banca i Borsa, financer, màrqueting,…).

imag 01 v2