La Universitat d’Arizona té un recurs interactiu (anomenat The Biology Project) per l’ensenyament de la Biologia adreçat a estudiants de nivells post-obligatoris, i que consta d’una sèrie d’exercicis i activitats de diferents temes de la matèria que es van actualitzant. Encara que està escrit en anglès, alguns apartats es poden consultar en castellà, però la traducció no està massa ben aconseguida.

Per treballar-lo, crec que el millor és començar llegint les instruccions (introducció, sobre les qüestions, respostes, tutorials i navegació). Tot seguit, ja es pot passar a consultar l’índex dels diferents temes desenvolupats, i que permet veure quins apartats estan traduïts al castellà.

Entre els diferents apartats, voldria destacar els següents:

Bioquímica (macromolècules, enzims, metabolisme, fotosíntesi,…)
Biologia cel•lular (teoria cel•lular, membranes, cicle cel•lular, meiosi, procariotes, eucariotes i virus,…)
Desenvolupament embrionari
Biologia Humana
Immunologia (sistema immunitari, anticossos, SIDA,…)
Genètica mendeliana (monohibiridismes, dihibridismes, herència lligada al sexe,…)
Genètica molecular (àcids nucleics, expressió genètica, tecnologia del DNA recombinant,…)

BioHead