Les persones que cursen segon de Batxillerat, ja han acabat i presentat el corresponent Treball de Recerca que els hi ha representat generalment un bon esforç i, per això, les diferents institucions tant públiques com privades convoquen premis destinats a reconéixer aquest esforç realitzat.

Els més coneguts són els premis CIRIT, però com la seva convocatòria no es fa pública fins el mes de març, podem començar a mirar si alguns Treballs de Recerca poden optar als que ja s’han convocat, com és el cas dels que estan promoguts per les dues universitats catalanes següents:

Universitat de Barcelona: ha convocat el Premi Recerca per a la Pau que, en la seva 5a edició, té l’objectiu de promoure l’educació per a la pau a totes les modalitats del batxillerat i enfortir la cultura de pau des de la recerca, i que forma part del programa PAULA (Portal d’Educació per la Pau). Si hi voleu optar, podeu consultar les correponents Bases (tenint en compte que els TR s’hi poden presentar fins el dia 23 d’abril) i, per tal de veure el tipus de treballs que s’han premiat en les convocatòries anteriors, es poden mirar els veredictes dels anys 2006, 2007, 2008 i 2009.

Universitat Politècnica de Catalunya: ha convocat el seu 11è Premi que va dirigit a l’alumnat de Catalunya de 2n de Batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, i a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau superior que estiguin relacionats amb els estudis impartits a la UPC. En aquest cas els TR han de tractar temes relacionats amb els coneixements i estudis propis de la UPC (bàsicament Arquitectura i Enginyeria) incorporant criteris de sostenibilitat. Podeu consultar les seves Bases (el termini de lliurament s’acaba el 31 de maig) i també la relació de treballs premiats l’any passat.


paula upcub2