El Diari Oficial de la Generalitat publica, en la seva edició d’avui, una Resolució de convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2006-07. Hi poden optar els/les alumnes que, havent superat els dos cursos del batxillerat, tinguin una nota mitjana igual o superior a 8,75. Les persones interessades s’hauran d’inscriure del 18 al 29 de juny per tal de participar en unes proves que tindran lloc el dia 6 de setembre, i que consistiran en uns exercicis de català, castellà, llengua estrangera i una matèria de modalitat.

capsal_dogc.jpg