La Secretaria d’Universitats i Recerca ha actualitzat la pàgina amb informació sobre les Proves d’accés a la universitat i, entre altres aspectes, cal destacar la publicació de les dates i els horaris en que tindran lloc aquestes proves de Selectivitat corresponents al curs 2012-2013.

En el Calendari de les PAU 2013 hi podem trobar, a més a més de les dates dels exàmens, la descripció dels tràmits, com són la forma i els terminis de fer la prematrícula (del 20 de febrer al 4 de març en el cas dels estudiants que l’any 2013 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya), la matrícula (del 23 de maig al 3 de juny, també en el cas dels estudiants que l’any 2013 fan el 2n curs de batxillerat a Catalunya), la consulta dels resultats, les sol.licituds de reclamacions, … tant de la convocatòria ordinària (11, 12 i 13 de juny 2013), com de la convocatòria extraordinària (3, 4 i 5 de setembre 2013) .

En aquest apartat dels tràmits que cal fer voldria destacar el de la prematrícula ja que és el primer i que consisteix en el següent:

Prematrícula de les proves.

Els estudiants matriculats de 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya cal que triïn les matèries de les quals s’examinaran, prèviament a la matrícula definitiva de les proves. El resguard obtingut en aquest tràmit no és un rebut de pagament.

 Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:

llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)

matèria comuna (Història o Història de la filosofia)

cap de les matèries de modalitat.

Tanmateix, serà en el moment de la matrícula quan l’estudiant decidirà, entre les matèries de modalitat triades, la matèria de modalitat de la fase general i les matèries de modalitat de la fase específica

En l’Horari de les proves s’especifica la durada dels exàmens (una hora i mitja per cada matèria), així com els períodes de descans entre els diferents exàmens que, en aquest model de Selectivitat, és un aspecte important ja que, les persones que s’hi presentin, podran fer fins a 8 proves diferents en el transcurs de 3 dies en sessions de matí i de tarda.

11 de juny / 3 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Disseny, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Ciències de la terra i del medi ambient

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00 Literatura catalana, Dibuix tècnic

 

12 de juny / 4 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Literatura castellana, Tecnologia industrial

 

13 de juny / 5 de setembre

8.30 -10.00 Geografia. Física

10.30 – 12.00 Cultura audiovisual, Grec, Biologia

12.30 – 14.00 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Història de l’art, Electrotècnia”

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra