Aquests dies s’estan fent els exàmens de PAU o Selectivitat a Catalunya i, per part del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat, es van publicant els criteris i/o pautes de correcció dels exercicis proposats. Aquesta publicació es va fent un cop finalitzada cada prova i, per tant, demà (dia 22) acabaran de sortir els criteris per les matèries que falten. Cal tenir en compte però que, en alguns casos, simplement s’esmenten els criteris de puntuació mentre que, en altres casos, es publica la correcció més o menys completa de l’exercici.

De moment estan disponibles els criteris i/o pautes de les següents matèries (en el cas de les marcades en negreta, van acompanyades de correcció):

Llengua castellana

Llengua catalana

Anglès

Francès

Història

Filosofia

Física

Geografia

Dibuix artístic

Biologia (en aquest cas també podeu consultar l’examen i la seva correcció completa)

Llatí

STUBLOGS Xarxa i Pissarra