Un dels recursos educatius per recolzar els ensenyaments de Formació Professional creats pel "Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa" del "Ministerio de Educación y Ciencia", està adreçat a l’alumnat del CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting. Consta de 5 temes cadascun dels quals presenta diverses unitats didàctiques amb definicions i mapes de conceptes, activitats i un glossari de termes, a més a més d’una guia de l’alumne (que crec convenient consultar abans de res) per aprendre a moure’s millor dins les presentacions temàtiques.

Els temes desenvolupats, són els següents:

Investigació comercial (el mercat, obtenció de la informació, treball de camp, anàlisi de dades,…)

Polítiques de màrqueting (estadística aplicada, política de producte, preu i distribució, publicitat, planificació comercial,…)

Logística comercial (gestió d’estocs, magatzem, envàs i embalatge, transport, servei al client,…)

Màrqueting en el punt de venda (merchandising, anàlisi del consumidor, elements externs, gestió, animació del punt de venda, cartells,…)

Gestió de la Compra-Venda (comunicació i negociació comercial, contractes de compra-venda; planificació, formació, motivació i control de l’equip de vendes,…)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra