AZ Carreras és una empresa dedicada a l’ocupació laboral, i que té un portal en el que tracta sobre les formes d’elaborar el currículum vital i la carta de presentació que crec poden ser interessants. Així es poden consultar, entre d’altres, els següents apartats:
– El currículum : què és, regles bàsiques(el teu CV té un client, sobre la forma, sobre el fons, com organitzar-lo), el teu CV pas a pas (dades personals, formació, idiomes, informàtica, experiència professional, altres dades).
Tipus de currículum vitae
Exemples de currículum vital (per advocats, per empresarials, per enginyers, cronològic, funcional, combinat).
Què no s’ha de posar en el currículum vitae.

Carta de presentació: què és, el teu objectiu, regles bàsiques, la carta tradicional, la carta original, exemples de cartes, alguns consells, mals exemples.

Selecció: processos, fitxa de sol•licitud d’ocupació, l’entrevista, dinàmiques de grup, proves escrites, centre d’avaluació (assessment centre).

La teva carrera professional: perquè contracten les empreses, què busquen les empreses, què has de fer per tal d’adaptar-te a les demandes, les empreses són els teus “clients”, saps de què vols treballar?, què n’opinen els responsables de recursos humans sobre els perfils adients i els títols acadèmics.
azclogo