José Luis Sánchez Guillén, és un professor de Biologia i Geologia de l’IES Pando d’Oviedo (Astúries), i que té una pàgina-web dedicada, entre d’altres a la Biologia de 2n de Batxillerat (seguint el currículum vigent al Principal d’Astúries). Voldria destacar que és un treball molt extens i complet ja que, a més a més de la programació de la matèria, va desenvolupant els diversos temes de tal manera que els apunts es complementen amb diapositives, esquemes i exercicis. Per visualitzar-los es pot començar amb la pàgina índex, o bé es pot anar directament a l’apartat que interessi, tenint en compte que divideix la matèria en 4 blocs principals:
Bioquímica: models moleculars en 3D, biomolècules, l’aigua, els glúcids, els lípids, les proteïnes, exercicis d’avaluació.
Citologia: la cèl•lula, les membranes, el citoesquelet, sistemes de membranes, metabolisme, fotosíntesi, respiració cel•lular i fermentacions, exercicis d’avaluació sobre la morfologia cel•lular, exercicis d’avaluació sobre el metabolisme cel•lular).
Reproducció i Genètica: el nucli cel•lular, àcids nucleics, concepte de gen, biosíntesi de proteïnes, replicació del DNA, la mitosi, els cromosomes, la meiosi, reproducció, genètica, mutacions, genètica aplicada.
Microbiologia i Immunologia.