El Diari Oficial de la Generalitat convoca, en la seva edició del 18-02-2008, la Resolució EDU/354/2008 convocant les proves d’accés als cicles formatius de formació professional corresponents a l’any 2008, i que tindran lloc els dies següents:

 

Prova d’accés a Cicles de grau mitjà: 7 de maig

 

Prova d’accés a Cicles de grau superior: 15 i 16 de maig

 

Si voleu saber els temaris i els criteris d’avaluació d’aquestes proves d’accés, podeu consultar l’annex 15 (per la prova d’accés a CFGM), i l’annex 16 (per la prova d’accés a CFGS) de la Resolució EDU/120/2007.

dogc.bmp