L’efectiva incorporació a la Societat de la Informació i la Comunicació ha de ser un objectiu prioritari per a qualsevol sistema educatiu i per a qualsevol país. La institució educativa ha d’assumir la responsabilitat d’aconseguir l’alfabetització digital i l’accés de la ciutadania a les TIC. Però la integració de les TIC necessita un impuls molt més decidit per part de tota la comunitat educativa; en conseqüència, el professorat reunit en Roa realitza la següent declaració per la integració de les TIC en l’ensenyament.

1. La incorporació de les TIC facilita l’aprenentatge i la comunicació de tota la comunitat educativa, i resulta un objectiu irrenunciable.
2. És necessària una política decidida de les administracions educatives perquè les TIC formin part del currículum i s’integrin en ell amb competències definides.
3. Resulta necessària la implementació d’un sistema d’avaluació dels models d’integració existents i dels que es puguin posar en marxa.
4. S’ha de dotar a tots els centres educatius de mitjans tècnics suficients i funcionals. És prioritari l’accés a Internet mitjançant banda ampla.
5. La dotació de mitjans ha d’anar sempre acompanyada del personal tècnic especialitzat. A més, considerem necessària la creació de la figura de l’animador/a TIC, que promogui l’ús d’aquestes tecnologies, i guiï als qui s’inicien.
6. S’ha de fomentar l’ús i desenvolupament del programari lliure, ja que està servint de suport per a les experiències innovadores, que resulten econòmicament inviables amb eines comercials, i perquè facilita l’accés a les TIC.
7. La formació del professorat requereix un canvi en les TIC com objecte i com mitjà de formació i ha d’incorporar models pedagògics per a la seva aplicació l’aula.
8. És necessari incentivar al professorat compromès amb la innovació, no tan sols econòmicament.
9. Cal fomentar la creació de comunitats professionals model, que inclogui a les xarxes socials, i que permetin la formació entre iguals, la transmissió de bones pràctiques i el treball cooperativo.
10. S’ha de difondre l’ús d’esquemes oberts de propietat intel·lectual i gestió de drets d’autor que fomentin el treball en col·laboració i facilitin l’accés a repositoris de recursos educatius.

Si comparteixes aquesta declaració i vols manifestar-ho així, posa el teu nom (i l’adreça de la teva bitàcola, si en tens) a continuació en aquest lloc (només cal entrar a edit this page i afegir-ho al final).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra