Els exàmens de les PAU o proves de Selectivitat, tenen lloc en unes dates concretes (aquest any han estat els dies 20, 21 i 22 de juny), però durant la setmana posterior, es fan també uns exàmens especials per a aquelles persones que, per causa clarament justificada, no s’hagin pogut presentar a la convocatòria inicial. Això fa que es parli d’una convocatòria titular (la primera) i una convocatòria d’incidències (la segona o suplent). Com que els exàmens suplents rarament són publicats a la pàgina oficial d’exàmens de les PAU, crec que val la pena consultar la informació que facilita l’equip responsable de la matèria de Biologia, i que ofereix els exàmens de les 2 convocatòries i les seves correccions. Els podeu visualitzar de la manera següent:

Examen convocatòria titular (o en format pdf ).

Correcció d’aquest examen titular.

Examen convocatòria d’incidències (o en format pdf)

Correcció d’aquest examen d’incidències.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra