Des de fa pocs dies, ja es pot consultar on-line el Diccionari de la llengua catalana multilingüe, que ens permet traduir qualsevol paraula del català al castellà, a l’anglès, al francès i a l’alemany així com a l’inrevés. És una obra del Grec.net (Grup Enciclopèdia Catalana) que compta amb el suport del DURSI (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació). La seva consulta i aplicació és ben senzilla però abans convé consultar els apartats següents:
Presentació
Instruccions d’ús
Abreviatures
multi1