El Departament de Medi Ambient de la Comissió Europea, té un portal a Internet mitjançant el qual es pot tenir accés a les diferents actuacions que, en matèria mediambiental, duu a terme i les lleis en les quals es basen aquestes actuacions. La seva versió en anglès, inclou una sèrie d’apartats entre els quals, voldria destacar els següents:
Aire (qualitat, contaminants, …)
Biotecnologia
Productes químics (substàncies perilloses, biocides, productes fitosanitaris,…)
Canvi climàtic ( protecció de la capa d’ozó, efecte hivernacle,…)
Indústria i tecnologia ( etiqueta ecològica, contaminació industrial,…)
Gestió del territori(zones costeres, medi ambient urbà,…)
Natura i biodiversitat
Contaminació acústica
Desenvolupament sostenible (ciutats sostenibles,…)
Gestió dels residus (Piles i bateries, residus biodegradables, abocament,…)
Gestió dels recursos hídrics (contaminació marina, aigües pel consum humà,…)

dgenvironment es
A més a més, cal destacar que, des d’avui, el mateix Departament té a la xarxa una pàgina d’avisos, que s’actualitza continuamentt, sobre riscos naturals i impactes mediambientals a nivell mundial.