En el mercat laboral, les persones que busquen feina han d’utilitzar una sèrie d’eines per intentar aconseguir-la i que, d’una manera més o menys general, es fan servir per part de les empreses en la selecció de personal. Encara que hi ha moltes pàgines-web que tracten d’aquestes eines, avui us en vull presentar una que és prou senzilla i fàcil d’entendre, però que tracta prou bé els aspectes fonamentals que cal tenir en compte. Es tracta de la pàgina d’informació de Trabajos.com de Hispavista que, a més a més d’apartats dedicats a beques, treball en pràctiques, treball on-line, projecte empresarial, etc., ens ofereix informació sobre les següents eines útils per trobar feina:

Carta de presentació (contingut, exemples, carta d’autocandidatura: preparació i exemples)

Currículum vitae (característiques, estructura, models, currículum on-line, consells)

L’entrevista de feina (com afrontar-la, idees, noves preguntes que es fan actualment, comiat)

Tests psicotècnics (tipus, de personalitat, projectius, d’aptitud: d’intel·ligència, de raonament verbal, de raonament no verbal, de memòria, de motricitat, destreses i habilitat, de reaccions psicomotrius, d’aptituds sensorials, de creativitat, d’aptituds particulars)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra