Una de les millors obres sobre Biologia que he pogut consultar per Internet, és "On-Line Biology Book" del Dr. M.J. Farabee del Estrella Mountain Community College (Arizona). Es tracta d’un llibre virtual sobre els diferents temes de la biologia, i que crec està molt indicada pels estudiants de Biologia de Batxillerat i de Biologia general dels primers cursos universitaris. Està molt ben estructurat i té una gran quantitat d’esquemes i dibuixos per il·lustrar els conceptes explicats. Podeu consultar-hi els capítols següents:

Introducció (la naturalesa de la Ciència i la Biologia)

Bioquímica (àtoms i molècules, aigua i principis immediats orgànics)

Citologia (orígens de la vida i de la cèl·lula, organització cel·lular, transport intra i extracel·lular, cicle cel·lular i mitosi, meiosi i reproducció sexual)

Metabolisme (els enzims i la seva activitat, l’ATP i l’energia biològica, metabolisme cel·lular i fermentació, fotosíntesi)

Genètica (introducció i genètica mendeliana, teoria cromosòmica de l’herència, genètica molecular, genètica humana, biosíntesi de proteïnes, control de l’expressió gènica)

Botànica (teixits vegetals i morfologia de les plantes, les llavors, l’estructura secundària i les fulles de les plantes, reproducció de les plantes, fecundació floral, hormones vegetals, nutrició i transport dels nutrients, moviments de les plantes)

Zoologia (teixits animals, sistemes d’òrgans en els animals i homeòstasi, el sistema epitelial, sistema circulatori, sistema limfàtic i immunitat, aparell digestiu, sistema nerviós, sistema endocrí, aparell reproductor, sistema muscular i esquelètic, aparell respiratori, aparell excretor)

Evolució (teories evolutives, visió actual de l’evolució, evolució humana)

Paleontologia (fòssils i temps geològic, període precambrià, període paleozoic I: cambrià, ordovicià i silurià, període paleozoic II: devonià, carbonífer i permià, període mesozcoic)

Taxonomia (classificació dels éssers vius, virus, bacteris, protoctists, fongs, plantes no vasculars i plantes sense llavor, plantes amb llavor, conceptes bàsics de zoologia, celenterats i acelomats, mol·luscs, anèl·lids i artròpodes, equinoderms i cordats)

Ecologia (poblacions, comunitats i dinàmica dels ecosistemes, cicles biogeoquímics i extincions en massa)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra