Enmig dels múltiples blogs fets per professionals de l’ensenyament, n’he trobat un anomenat Matemáticas sin números , a partir del qual he pogut arribar a una sèrie de pàgines web que considero són prou interessants per ajudar a l’ensenyament de les Matemàtiques. Són les següents:

El Paraíso de las Matemáticas

És un website en castellà adreçat a persones interessades en adquirir i/o perfeccionar els seus coneixements matemàtics. S’hi poden trobar apunts, exàmens, jocs, enllaços,… tots els quals es poden utilitzar de forma gratuïta. El porten un grup de professors, mestres, informàtics i enginyers dels diferents països de parla castellana.

El Maravilloso mundo de las Matemáticas

Hi ha un dels reculls més grans que he trobat d’enllaços a pàgines web de Matemàtiques i de Física. La descripció de cadascun dels enllaços està feta en castellà encara que l’enllaç comentat estigui en una altra llengua.

DivulgaMat

Pàgina del Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas en la que s’hi poden trobar problemes (per alumnes d’ESO, Batxillerat i estudis superiors), publicacions de divulgació, aspectes culturals de les matemàtiques, recursos didàctics i enllaços a Internet. També cal destacar un enllaç a Matematicalia que és la revista digital de divulgació de la Real Sociedad Matemática Española.

Mathworld

És un portal escrit en anglès que és considerat com el més extens en recursos dels que s’han publicat en xarxa. Està adreçada a estudiants, investigadors i professors i conté diferents apartats com ara Àlgebra, Càlcul i Anàlisi, Geometria, Probabilitats i Estadística, Topologia, etc.
mathworld 176x42