Diego Lafuente ha publicat, en el seu blog Minid.net, un article prou interessant sobre els e-mail’s “Desarrollo saludable de correos electrónicos” amb una sèrie de recomanacions que ens poden anar bé a tots per tal de facilitar un intercanvi fluid i eficient de missatges, tenint en compte, sobretot, que la gent receptora no disposa generalment de gaire temps per perdre.