Un dels recursos educatius de producció pròpia de l’ISFTIC (Institut Superior de Formació i Recursos en xarxa pel Professorat), és “Mirar y Ver” que es presenta com un paquet de recursos per l’Educació en Mitjans de Comunicació, i encara que està dissenyat per diferents nivells educatius, crec que pot ser útil sobretot pel crèdit de Publicitat en el CFGS de Comerç i Màrqueting.

Hi podem trobar 17 unitats didàctiques, cadascuna de les quals consta de 6 apartats en diferents graus de desenvolupament (presentació, el que cal saber, activitats, avaluació, resum, glossari). Tal com està ara és un recurs prou útil per l’alumnat, i cal esperar que més endavant s’acabin d’elaborar les guies d’explotació de tots aquests recursos pel profesorat.

De moment podem treballar amb les següents unitats didàctiques:

       La publicitat en el nostre temps

       El concepte de publicitat

       Publicitat i propaganda

       La publicitat i el màrqueting

       Els reclams publicitaris en l’antiguitat

       La publicitat en l’era Gutemberg

       El cartell publicitari

       La publicitat animada

       La publicitat com a font de finançament dels mitjans de comunicació

       Les audiències televisives

       El mesurament de les audiències

       Els drets dels consumidors

       Lleis reguladores de la publicitat

       Indústria de la seducció

       Un món irreal

       Tots iguals: creant estereotips

       La publicitat i la joventut

 

isftic1  mirar-y-ver