La formulació química és un dels apartats que més problemes representa a l’hora d’ensenyar i aprendre matèries com la Química i la Biologia en el Batxillerat, ja que en molts casos no s’ha pogut treballar prou intensament durant la ESO. Per això crec que és molt interessant la pàgina web que amb el nom de “Formulación química inorgánica“, José Carlos Alonso Quevedo, professor de Física i Química de l’ IES Ricardo Mela (Vigo) ha publicat, ja que tracta de la formulació química inorgànica a nivell d’ESO i de Batxillerat. És aconsellable fer primer una ullada a la pàgina d’introducció, i després ja es poden consultar les pàgines dedicades als aparats més concrets com són:

Fórmules químiques i nombre d’oxidació

Mecànica del procés de formulació

Tipus de substàncies

Substàncies simples

Òxids de metalls

Òxids de no metalls

Compostos de metall amb no metall

Compostos de no metall amb no metall

Hidrurs metàl·lics

Hidràcids

Compostos d’hidrogen amb no metall

Hidròxids

Oxàcids

Oxisals neutres

Oxisals àcides

Recopilació d’exercicis

Taula periòdica

STUBLOGS Xarxa i Pissarra