PhysicalGeography.net es defineix com un portal educatiu dedicat al coneixement específic de la Geografia física. El seu autor és Michael Pidwirny, professor associat de la Universitat de British Columbia Okanagan al Canadà. En ell, destaca un llibre de text on-line de Geografia física dividit en una sèrie de capítols que tracten dels temes més importants d’aquesta matèria, i que està estructurat de tal manera que, en cada capítol, després de l’explicació dels continguts, hi trobareu una petita guia d’estudi, un llistat de la bibliografia recomanada, i links a d’altres pàgines-web relacionades amb el tema. El llibre es va actualitzant de forma contínua (de fet trobareu alguns apartats que s’estan revisant en aquests moments), i les explicacions dels conceptes van acompanyades d’esquemes prou clars (i a vegades amb animacions). Per tot això, considero que és una molt bona eina, tan pel professorat, com per l’alumnat que cursi matèries que hi estiguin relacionades com són CTMA, Geografia, Geologia i Biologia.

Per treballar amb aquest llibre, us aconsello que feu primer una ullada a unes senzilles instruccions d’ús, així com l’índex de continguts, i desprès ja podeu passar a consultar l’apartat que us interessi d’entre els següents capítols:

Introducció a la Geografia física (introducció a la geografia, elements de geografia, abast de la geografia física,…)

Mapes, teledetecció i GIS (introducció als mapes, localització, distància i direcció en els mapes, zonació horària, mapes topogràfics, teledetecció, sistemes d’informació geogràfica (GIS),…)

La ciència de la Geografia física (el mètode científic, estadístiques descriptives, comprovació d’hipòtesis, distribucions estadístiques, regressió i correlació,…)

Introducció a la teoria de sistemes (sistemes i models, estructura del sistema, sistemes mediambientals i sistemes d’energia, la cadena alimentària com a exemple de sistema, conceptes d’equilibrium i feed-back,…)

Univers, Terra, esferes naturals i Gaia (evolució de l’Univers, les esferes naturals de la Terra, l’hipòtesi Gaia,…)

Matèria i energia (característiques, mesurament de l’energia, energia, temperatura i calor, energia i vida, les radiacions, geometria Terra-Sol, insolació,…)

Atmosfera (composició, capes, pressió, capa d’ozó, efectes de la radiació solar, efecte hivernacle, temperatura, cicles diaris i anuals de temperatura, distribució global de la temperatura superficial, el vent, sistemes de vent a nivell local i regional, masses i fronts d’aire, tempestes i tornados, huracans, classificació dels climes i regions climàtiques, història climàtica de la Terra, causes del canvi climàtic, "El Niño",…)

Hidrosfera (propietats físiques de l’aigua, cicle hidrològic, humitat atmosfèrica, núvols, pluja i boira, distribució global de les precipitacions, pluja àcida, infiltració, emmagatzematge, flux de retorn, oceans, corrents marins, marees,…)

Biosfera (origen de la vida, organització de la vida, factors abiòtics, factors biòtics, biodiversitat, successió ecològica, ecosistema, biomes terrestres, cicle del carboni, cicle del nitrogen,…)

Litosfera (cicle geològic, el temps geològic, roques, estructura de la Terra, plaques tectòniques, la formació de muntanyes, terratrèmols, vulcanisme, els sòls, erosió, processos fluvials, processos marins, glaceres, processos eòlics,…)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra