Mitjançant una nota de premsa, el Ministerio de Economía y Hacienda, comunica la presentació d’un portal de “Educación Cívico-Tributaria” , dirigit a alumnes d’ensenyament secundari per tal d’explicar als alumnes la finalitat de la recaptació tributària, i així conscienciejar-los per tal que acompleixin les seves obligacions fiscals quan arribin a l’etapa adulta de la seva vida. També hi ha guies didàctiques pel professorat.