Els Quaderns d’Avaluació constitueixen una de les eines que té el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu per donar a conèixer els resultats de les avaluacions que es fan als alumnes de Catalunya. En el seu segon número, aquesta revista, conté l’avançament dels resultats sobre els coneixements de llengua anglesa obtinguts amb una mostra d’alumnes (vora 2.000) de segon de Batxillerat, que es va avaluar durant l’any 2004, i comparant aquests resultats amb els obtinguts en un estudi similar realitzat l’any 2000. No cal dir que, tenint en compte la importància de l’anglès en l’àmbit tant universitari com laboral, val la pena donar una ullada al document per veure quines són les mancances que segueixen tenint els nostres alumnes en aquest àmbit.