Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Guia sobre la creació d’empreses

Lourdes Barroso, en el seu blog, publica una guia sobre la creació d’empreses, en la qual crec prou interessant destacar dos enllaços com són:
Gábilos software: conté informació molt detallada sobre les formes jurídiques de les empreses i els tràmits que cal fer per la seva constitució legal.
Portal CIRCE de la Dirección General de Política de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el qual s’expliquen tots els detalls que permeten fer la constitució d’una empresa per via telemàtica.
circe transparente

1 comentari

  1. Marcos

    Tiene contenidos muy acertados para los alumnos de GM, aplicables al crédito de Síntesis.
    Son aprovechables incluso para el proyecto empresarial de 2º de AiF.

Deixa un comentari