FiloXarxa és un web de filosofia adreçat al professorat i alumnat de Batxillerat i que ha estat elaborat pel professor Jordi Cortés Morató. A més a més de donar les orientacions didàctiques pels continguts previstos en l’ensenyament de la filosofia al batxillerat, també ofereix una gran quantitat de textos filosòfics, cites i exemples. Té un apartat dedicat als grans temes de la filosofia com són:

– El saber filosòfic
– El coneixement
– La realitat
– L’ésser humà
– L’acció humana
– La societat

I un altre apartat dedicat a la història de la filosofia amb els següents apartats:

– Filosofia antiga i medieval
– Filosofia moderna
– Filosofia contemporània
filoxarxa