Des de fa pocs anys, l’examen de Selectivitat d’anglès inclou un apartat de comprensió d’un text oral (Listening comprehension) que, segons els criteris d’avaluació pel curs 2007-2008, representa el 20% de la nota d’aquesta matèria. Per això, és interessant anar practicant el listening al mateix temps que es van preparant els altres apartats de comprensió i expressió escrita. Si bé a Internet es poden trobar múltiples pàgines-web que tracten del tema, avui us en voldria comentar una que constitueix una espècie de laboratori virtual de listening, ja que presenta més de 100 exercicis (amb diferents graus de dificultat) en cadascun dels quals es pot escoltar una conversa que també es pot consultar de forma transcrita.

Es tracta del Randall’s ESL Cyber Listening Lab, i si hi esteu interessats/ades cal que mireu primer les instruccions generals d’ús i, si és el cas, les instruccions pel professorat. També hi podeu trobar uns senzills exercicis de pràctiques de vocabulari, així com l’enllaç a una pàgina en la que es treballen les converses en les situacions més habituals del dia a dia (Daily ESL: Conversation Starters for English Students).

randalls-esl.jpg