Carmen Vera, catedràtica de francès a la Escuela Oficial de Iidomas de Hellín (Albacete), ha recopilat una ingent quantitat de recursos didàctics en llengua francesa a la xarxa sota el nom de “L’Internet au service de l’enseignement et de l’aprentissage du français”. Inclou diversos apartats entre els quals crec que val la pena destacar els següents:
Recursos didàctics en francès a Internet: referits a diverses matèries i temàtiques.
Internet al servei de l’ensenyament del francès com a llengua estrangera.
Ús d’Internet a classe per l’ensenyament del francès com a llengua estrangera.
Practiquem el francès: gran quantitat d’exercicis gramaticals, de vocabulari, ortografia,… (amb correcció interactiva).

portada