Entre els llibres electrònics dedicats a l’ensenyament de les Ciències de la Terra i Medi Ambient que es poden consultar per Internet, voldria destacar-ne el que ha escrit (en castellà) el professor Luis Echarri Prim del "CAMPUS TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA – NAFARROAKO UNIBERTSITATEKO CAMPUS TEKNOLOGIKOA", que és de fàcil consulta (mireu les instruccions) i presenta la matèria estructurada en 15 temes, cadascun dels quals té els corresponents exercicis d’autoavaluació al final. També hi ha un complet glossari de termes així com un extens llistat d’enllaços. Podeu consultar l’índex general de l’obra i el conjunt d’exercicis d’autoavaluació, però jo us aconsello que aneu seguint les explicacions tema per tema i fent els exercicis corresponents. L’ordenació dels temes és la següent:

– Tema 1.- El medi ambient com a sistema (autoavaluació)

– Tema 2.- La Terra: característiques general i intercanvi d’energia (autoavaluació)

– Tema 3.- La Terra: atmosfera i hidrosfera (autoavaluació)

– Tema 4.- L’ecosistema (autoavaluació)

– Tema 5.- Principals ecosistemes (autoavaluació)

– Tema 6.- Alimentació i aigua per a una població creixent (autoavaluació)

– Tema 7.- Energia i matèries primeres (autoavaluació)

– Tema 8.- Els riscos naturals i la seva prevenció (autoavaluació)

– Tema 9.- Contaminants químics (autoavaluació)

– Tema 10.- Contaminació atmosfèrica (autoavaluació)

– Tema 11.- Contaminació de les aigües (autoavaluació)

– Tema 12.- Ecosistemes en perill (autoavaluació)

– Tema 13.- Els residus (autoavaluació)

– Tema 14.- Els problemes ambientals i les seves repercussions polítiques, econòmiques i socials (autoavaluació)

– Tema 15.- Present i futur de la relació entre l’espècie humana i el medi ambient (autoavaluació)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra