Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Aprendre alemany en anglès

L’aprenentatge de l’alemany com a segona llengua estrangera, implica que l’alumnat ja estigui familiaritzat amb un altre idioma estranger que, generalment, és l’anglès. Per això, crec que la pàgina web que us vull comentar, pot ser una eina útil per copsar el nivell real de coneixements de l’anglès que tenen els/les alumnes, a l’haver-lo d’utilitzar en l’estudi d’una altra matèria de l’àrea idiomàtica. La pàgina en qüestió s’anomena “German for travellers” i, per tant,  també és prou útil per adquirir uns coneixements bàsics d’alemany a aquelles persones que viatgin a algun dels països en els que es parli aquesta llengua. Està estructurada en una sèrie de lliçons en les que, cada tema o exercici, es pot visualitzar mitjançant Javascript. Hi trobareu els apartats següents:

–         Vocabulari i pronunciació
–         Gramàtica
–         Puzzles i mots encreuats
–         Exercicis amb text
–         Exercicis amb fotos
–         Exercicis amb àudio
–         Exercicis amb video
–         Exercicis amb flash

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

2 comentaris

  1. Juanjo Sánchez

    Aquest lloc web em sembla molt interessant per a poder investigar si basant-nos en l’anglès, llengua també germànica, els i les estudiants d’alemany poden adquirir i entendre la llengua més fàcilment. El nostre problema és que sempre passen pel castellà i el català abans d’arribar a l’alemany, i l’objectiu podria ser el següent: que l’anglès fos sempre la llengua de referència i així que ells mateixos vegin el paral.lelismme que existeix entre les dues. A més a més, penso que també seria molt positiu de cara a l’estructura mental de l’estudiant, ja que si tenen com a referència l’anglès podran estructurar millor la seva ment quant a les dues llengües estrangeres que estan aprenent i així tenir menys lapsus linguae i embolics a l’hora d’entendre una i l’altra. Què en penseu?

  2. JoanEstany

    Estic d’acord amb tu Juanjo, quan dius que podria ser positiu el fet d’utilitzar l’anglès com a llengua de referència per l’estudi de l’alemany; concretament, et puc dir que, en el meu cas, el poc anglès que sé, l’he après a partir dels coneixements que tinc de l’alemany que vaig estudiar com a segona llengua estrangera al Batxillerat (d’això ja fa gairebé 50 anys, i llavors la primera llengua estrangera que s’estudiava era el francès).

Deixa un comentari