Entre els múltiples materials de suport al professorat que ofereix el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del Ministeri d’Educació i Ciència, considero que un dels més complets i útils, és el projecte Descartes que està dedicat a facilitar l’ensenyament de les Matemàtiques a les diverses etapes de Secundària. Des de l’any 1999 que va a començar a funcionar, diversos autors hi ha col·laborat i segueixen fent-ho per tal d’ampliar i actualitzar els diversos materials que es poden utilitzar per treballar aquesta matèria a l’aula.

Us recomano que, després de fer una ullada a la presentació del projecte, aneu a veure el mapa del web on trobareu els diversos continguts que hi ha i, tot seguit, ja podeu passar a l’apartat que més us interessi com pot ser algun dels següents:

Índex d’unitats didàctiques (1r cicle d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO opció A, 4t d’ESO opció B, 1r de Batxillerat, 2n de Batxillerat, MACS de 1r de Batxillerat, MACS de 2n de Batxillerat, Taller de Matemàtiques)

Índex d’aplicacions ordenades per matèries (Àlgebra, Geometria, Anàlisi, Estadística i Matemàtiques aplicades)

Índex de miscel·lània ordenada per matèries (Nombres, Anàlisi, Geometria, Estadística, Matemàtiques recreatives, Àlgebra, Eines)

Índex d’experimentacions a l’aula amb el projecte Descartes

descartes_cd_01.gif